Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.


Analiza Funkcjonowania Bibliotek

Analiza Funkcjonowania Bibliotek

Opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych.


Bibliografia fonografii polskiej

Bibliografia fonografii polskiej

Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP


Informacja i komunikacja

Informacja i komunikacja

Popularyzacja prac naukowych z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą mieć szerokie zastosowanie w praktyce bibliotecznej.


Sztuczna inteligencja w bibliotece

Sztuczna inteligencja w bibliotece – cyfrowe szanse czy realne zagrożenia

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy z bibliotek publicznych w zakresie efektywnego i bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy bibliotek.


Biblioteki dla planety

Biblioteki dla planety

Nabycie/rozszerzenie przez bibliotekarzy umiejętności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych dotyczących celów zrównoważonego rozwoju, skierowanych do użytkowników bibliotek i społeczności lokalnych.


#NieZostawiamCzytelnika

#NieZostawiamCzytelnika

Promocja wdrażania rozwiązań technologicznych ułatwiających wszystkim grupom odbiorców dostęp online do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem czytelników o szczególnych potrzebach.


Wirtualne szkolenia = realne kompetencje

Wirtualne szkolenia = realne kompetencje

Wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i kompetencje, które pozwolą na przeniesienie części oferty kulturalnej bibliotek w środowisko wirtualne.


Zarządzanie przez kreowanie

Zarządzanie przez kreowanie

Rozwój kompetencji i doskonalenie umiejętności pracowników bibliotek w zakresie efektywnego zarządzania placówką kultury.


Aptekarz literacki

Aptekarz literacki

Cykl szkoleń online realizowany w ramach programu MKDNiS "Partnerstwo dla książki", którego operatorem jest Instytut Książki.


Rzecznicy dostępności w bibliotece

Rzecznicy dostępności w bibliotece

Projekt prowadzony przez SBP oraz Fundację Kultury bez Barier w 2020 roku, stanowiący odpowiedź na potrzebę usystematyzowania wiedzy w zakresie dostępności.


Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

Czy biblioteka może być miejscem przyjaznym dla osób z autyzmem? Odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście, że tak!