Godność Członka Honorowego ustanowił pierwszy akt prawny wydany w 1917 roku jako Ustawa (statut) Związku Bibliotekarzy Polskich. Wszystkie następne statuty wydawane przez ZBP, ZBiAP oraz SBP potwierdziły to postanowienie.

Członkiem Honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową (par. 14 Statutu SBP). Godność Członka Honorowego nadaje uchwałą Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

W latach 1927-2022 godność Członka Honorowego nadano 84 bibliotekarzom polskim i jednemu cudzoziemcowi.

2022

Sylwia Błaszczyk

Elżbieta Górska

Janina Małgorzata Halec

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (pośmiertnie)

2017

Maria Bochan

Maria Brykczyńska

Katarzyna Janczewska-Sołomko

Danuta Konieczna

Elżbieta Stefańczyk

Jacek Wojciechowski

2013

Maria Burchard

Maria Hudymowa

Andrzej Jagusztyn

Barbara Sordylowa

Tadeusz Zarzębski

2009

Marian Filipkowski

Regina Korczak

Alina Misiowa

Elżbieta Pawlicka

Regina Sakrajda

Marian Skomro

Ewa Stachowska-Musiał

Maria Wasik

2005

Barbara Drewniewska-Idziak

Bolesław Howorka

Janina Jagielska

Andrzej Jopkiewicz

Andrzej Kempa

Jan Wołosz

2001

Jadwiga Kołodziejska

Stanisław Krzywicki

Zofia Płatkiewicz

Zofia Warczygłowa-Piotrowska

Zbigniew Żmigrodzki

1997

Jadwiga Andrzejewska

Jadwiga Czarnecka

Maria Czarnowska

Zbigniew Nowak

Danuta Tomczyk

Józef Zając

1993

Stanisław Badoń

Maria Danilewicz-Zielńska

Irena Grabowska

Eugenia Horodyska

Maria Kałdowska

Maria Lenartowicz

Józef Lewicki

Franciszek Łozowski

Adam Muszyński

Jan Wróblewski

1989

Władysława Borkowska

Wanda Kozakiewicz

Maria Prokopowicz

Władysława Wasilewska

1985

Janina Cygańska

Maria Dembowska

Izabela Nagórska

Ewa Pawlikowska

Stanisław Siadkowski

Alojzy Tujakowski

Zofia Wieczorek

1979

Edward Assbury

Maria Bielawska

Maria Gawarecka

Alodia Kawecka-Gryczowa

Irena Morsztynkiewicz

Krystyna Remerowa

1976

Jan Baugmart

Józef Korpała

Józef Podgóreczny

Franciszek Sedlaczek

Helena Więckowska

1972

Helena Handelsman

Zofia Hryniewicz

1966

Wanda Dąbrowska

1963

Jan Augustyniak

Aleksander Birkenmajer

1957

Marian Łodyński

1946

Edward Kuntze

1937

Helena Radlińska

1933

Faustyn Czerwijowski

1930

Isak Collijn

1929

Antoni Bederski

1927

Adam Chmiel

Fryderyk Papée

Wykorzystano: Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kempy – Warszawa : Wydaw. SBP, 2001

Uchwała w sprawie nadania kol. Stanisławowi Czajce godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Krajowy Zjazd Delegatów SBP, biorąc pod uwagę całokształt dokonań w działalności stowarzyszeniowej i zawodowej w latach 1989-2001, a zwłaszcza zasługi na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przełomowym okresie transformacji społeczno-ustrojowej – postanawia na podstawie § 24 pkt 7 Statutu SBP nadać kol. Stanisławowi Czajce godność Honorowego Przewodniczącego SBP. Jednocześnie Zjazd zatwierdza załączony do niniejszej uchwały dokument pt. Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa – Miedzyszyn, 9 czerwca 2001 r.
Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP

 1. Korzysta z praw członka zwyczajnego i honorowego SBP.
 2. Służy doradztwem w sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia.
 3. Na wniosek przewodniczącego SBP reprezentuje Stowarzyszenie w okolicznościach wymagających podkreślenia jego podmiotowości i rangi, co odnosi się szczególnie do:
  • uroczystości państwowych, resortowych, jubileuszy bibliotek oraz dotyczących wybitnych bibliotekarzy i członków honorowych SBP,
  • wręczania honorowych odznak SBP,
  • wręczania innych odznaczeń i wyróżnień państwowych i organizacyjnych,
  • przyznawania i wręczania nagród w konkursach SBP.
 4. Posiada prawo wnoszenia propozycji i wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i organizacyjnych opiniowanych przez władze SBP.

Honorowy Przewodniczący w określonych warunkach może podjąć decyzję o rezygnacji z przysługujących mu godności i uprawnień.

Biuletyn Informacyjny / ZG SB. – 2001, nr 3, s. 44