Okręgi

Formularze sprawozdań z działalności Okręgów za 2023 rok

Formularze do pobrania

Terminy składania sprawozdań za rok 2023

 • Koła przesyłają sprawozdania do oddziałów do 16 lutego 2024 r.
 • Oddziały przesyłają sprawozdania do okręgów do 29 lutego 2024 r.
 • Okręgi przesyłają sprawozdania do Biura ZG SBP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 15 marca 2024 r.

Formularze dla skarbników

Sprawozdania z działalności Okręgów SBP

Opiekunowie okręgów – kadencja 2021-2025

 • Okręg SBP we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) – Katarzyna Pawluk
 • Okręg SBP w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) – Joanna Szymczak-Ryczel
 • Okręg SBP w Lublinie (woj. lubelskie) – Joanna Potęga
 • Okręg SBP w Zielonej Górze (woj. lubuskie) – Łukasz Załęski
 • Okręg SBP w Łodzi (woj. łódzkie) – Marzena Przybysz
 • Okręg SBP w Krakowie (woj. małopolskie) – Anna Godowska
 • Okręg SBP w Warszawie (woj. mazowieckie) – Paweł Dobrzelecki
 • Okręg SBP w Opolu (woj. opolskie) – Tomasz Grabiński
 • Okręg SBP w Rzeszowie (woj. podkarpackie) – Bożena Lech-Jabłońska
 • Okręg SBP w Białymstoku (woj. podlaskie) – Barbara Budyńska
 • Okręg SBP w Gdyni (woj. pomorskie) – Jerzy Woźniakiewicz
 • Okręg SBP w Katowicach (woj. śląskie) – Barbara Budyńska
 • Okręg SBP w Kielcach (woj. świętokrzyskie) – Bożena Chlebicka-Abramowicz
 • Okręg SBP w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) – Artur Borzęcki
 • Okręg SBP w Poznaniu (woj. wielkopolskie) – Andrzej Czapnik
 • Okręg SBP w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) – Paweł Pioterek

Zapisy w Strategii SBP na lata 2021-2029 i Planie działania ZG SBP

Strategia SBP na lata 2021-2029

Cel strategiczny 3. Konsolidacja środowiska bibliotekarskiego

3.1. Uczestnictwo przedstawicieli Zarządu Głównego w działaniach organizowanych przez struktury.

Zadania:

 • Działalność opiekunów okręgów z ramienia Zarządu Głównego – Partnerzy: struktury terenowe – Koszt realizacji: środki własne
 • Utworzenie w chmurze kalendarium do pracy wewnętrznej opiekunów – Partnerzy: struktury terenowe – Koszt realizacji: środki własne

Plan działania ZG SBP na rok

Opiekun przynajmniej raz w roku ma obowiązek kontaktować się z okręgiem.

Opiekun posiada przywilej pośredniczenia między Zarządem Głównym a Okręgiem SBP.
Cel: zacieśnianie więzów, nawiązanie i pogłębianie partnerskich relacji.

Kompetencje opiekuna okręgu

 • udział opiekuna okręgu w spotkaniu przygotowanym przez okręg, podsumowującym roczną działalność okręgu i prezentującym plan pracy okręgu na kolejny rok; przekazanie przez opiekuna okręgu głównych działań i planów Zarządu Głównego – raz w roku; spotkanie online
 • udział opiekuna, na zaproszenie okręgu, w okolicznościowej uroczystości/spotkaniu/imprezie – w zależności od potrzeb; spotkanie stacjonarne
 • doraźne kontakty opiekuna okręgu ze strukturami terenowymi okręgu w sprawach interwencyjnych, pomocy, doradztwa, bieżących informacji i wyjaśnień – w zależności od potrzeb; kontakt online, rozmowa telefoniczna, korespondencja mailowa
 • wkład opiekuna okręgu w prowadzenie kalendarium opiekunów okręgów.

Kompetencje Zarządu Okręgu

 • przygotowanie spotkania, podsumowującego roczną działalność okręgu i prezentującego plan pracy okręgu na rok następny – spotkanie online
 • informowanie struktur terenowych o współpracy z opiekunem okręgu; przekazywanie do struktur terenowych informacji dotyczących: ustaleń, stanowisk wypracowanych na spotkaniach z opiekunem, możliwości kontaktu z opiekunem
 • dbałość o aktualność informacji o pracach okręgu na portalu SBP (opracowywanie i przekazywanie informacji do publikacji)
 • udział przedstawicieli okręgów w spotkaniu merytorycznym zorganizowanym przez ZG omawiającym działalność Zarządu Głównego (prace badawcze, realizacja grantów, działalność wydawnicza i szkoleniowa SBP) – corocznie, online lub stacjonarnie (w zależności od możliwości).