Tydzień Bibliotek
Ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek
Mistrz Promocji Czytelnictwa
Popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa
Bibliotekarz Roku
Promocja zawodu bibliotekarza
Archiwum konkursów
Poprzednie edycje konkursów SBP