Uchwała nr 1/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2025 r.

Uchwała nr 2/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uchwała nr 3/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i Programu działania SBP na kadencję 2025-2029

Uchwała nr 4/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP

Uchwała nr 5/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw badania opinii członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uchwała nr 6/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Regulaminu Konkursu Bibliotekarz Roku

Uchwała nr 7/2024
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia otrzymanych środków z tytułu 1,5% dla OPP za rok 2022

Uchwała nr 1/2023
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Uchwała nr 2/2023
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Jury Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej

Uchwała nr 3/2023
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Uchwała nr 4/2023
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania z dniem 22 czerwca 2023 r. nowego składu redakcji czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”

Uchwała nr 1/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych zjazdów delegatów

Uchwała nr 2/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku

Uchwała nr 3/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA”

Uchwała nr 4/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Uchwała nr 5/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich"

Uchwała nr 1/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP na kadencję 2021-2025

Uchwała nr 2/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zakresu obowiązków opiekunów okręgów SBP

Uchwała nr 3/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP

Uchwała nr 4/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny dotychczasowej działalności i perspektyw rozwoju działań sekcji/komisji /zespołów działających przy ZG SBP

Uchwała nr 5/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad ustalania wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"

Uchwała nr 6/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

Uchwała nr 7/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wyłączenie bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37. ust. 3. z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej

Uchwała nr 8/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w strukturze Zarządu Głównego SBP

Uchwała nr 9/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Uchwała nr 10/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2021 rok

Uchwała nr 11/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku ze stanem epidemii

Uchwała nr 2/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uchwała nr 3/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącej SBP do czasu zakończenia bieżącej kadencji władz SBP

Uchwała nr 4/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku

Uchwała nr 5/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uchwała nr 6/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Strategii i programu działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2021-2025

Uchwała nr 7/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów w kadencji 2017-2021

Uchwała nr 8/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów za kadencję 2017-2021

Uchwała nr 9/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2020 rok


Uchwała nr 1/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji poczty służbowej Przewodniczącej SBP w okresie 19 lutego – 2 marca 2021 roku

Uchwała nr 2/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wydatkowania środków pozyskanych przez Zarząd Główny SBP ze składek członkowskich (w zał.)

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Uchwała nr 2/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał oraz ustalania opinii i stanowisk drogą korespondencyjną

Uchwała nr 3/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku

Uchwała nr 4/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 r.

Uchwała nr 5/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.

Uchwała nr 6/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku

Uchwała nr 7/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uchwała nr 8/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i programu działania SBP na kadencję 2021-2025

Uchwała nr 9/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP

Uchwała nr 10/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Załącznik 1 | Załącznik 2

Uchwała nr 11/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2019 rok

Uchwała nr 12/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r. przyjętego Uchwałą nr 5/2020 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 1/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Uchwała Nr 2/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2019-2020

Uchwała Nr 3/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. dot. przyjęcia Wytycznych w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

Uchwała Nr 4/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP


Uchwala Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2018 rok