Medal Bibliotheca Magna Perennisque został ustanowiony 26 czerwca 1995 r. przez Zarząd Główny SBP. Projektował go znany medalier, Józef Misztela. Medalowi towarzyszy akt nadania.

Zgodnie z Regulaminem Medalu Bibliotheca Magna Perennisque z dn. 7 kwietnia 2017 r., Medal nadaje się bibliotekom oraz instytucjom, organizacjom, zespołom, itp. za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim.

Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Medalu są: ZG SBP, zarządy okręgów, oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów działających przy ZG SBP, organem rozpatrującym wnioski jest Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, a zatwierdzającym Prezydium ZG SBP.

Regulamin Kryteria

Odznaczeni:

2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

2020

Biblioteka Miejska w Bytowie

2019

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli

2017

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

2016

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

2015

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

2013

Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2012

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugo Kołłątaja w Krakowie
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie

2011

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Katowicach

2010

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie

2009

Biblioteka Miasta i Gminy w Pleszewie

2008

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

2007

Centralna Biblioteka Statystyczna im. St. Staszica w Warszawie
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

2006

Miejska Biblioteka w Łańcucie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu im. dr Michała Marczaka
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górnej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznwstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

2005

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Biblioteka Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Miejska Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

2004

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

2003

Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Biblioteka Publiczna we Włocławku
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku

2002

Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Centralna Biblioteka Wojskowa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu

2001

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteka Elbląska
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni

2000

Miejska Biblioteka Publiczna im. I. Łyskowskiego w Brodnicy
Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy

1999

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu

1998

Biblioteka Narodowa
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Śląska w Katowicach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. P. Szumana w Pile
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu

1997

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

1996

Biblioteka Gdańska PAN
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu
Redakcja kwartalnika "Przegląd Biblioteczny"
Redakcja miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza"

1995

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
Zespół redakcyjny miesięcznika ZG SBP "Bibliotekarz"