27 czerwca 2024 r. odbyło się niecodzienne zwiedzanie wystawy stałej w barokowych wnętrzach Pałacu Rzeczypospolitej, który został udostępniony zwiedzającym 21 maja 2024 r.

Po tej wyjątkowej wystawie najcenniejszych skarbów Biblioteki Narodowej oprowadzał jej dyrektor dr Tomasz Makowski. Przybyli, obejrzeli bezcenne zabytki polskiego i światowego piśmiennictwa, a pośród nich Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rocznik świętokrzyski dawny, rękopisy kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, a także średniowieczne i renesansowe dzieła iluminatorów europejskich, w tym unikalną Sforziadę. Wyróżnione miejsce na tej wystawie zajmują rękopisy literackie – jedyny autograf utworu Jana Kochanowskiego, Balladyna Juliusza Słowackiego, Oda do młodości Adama Mickiewicza oraz zbiory rękopisów Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy też Czesława Miłosza.

Kolo-SBP-BN-1
Kolo-SBP-BN-2
Kolo-SBP-BN-3

Zwiedzający obejrzeli również zabytki kultury muzycznej, takie jak rękopisy Fryderyka Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego czy oryginały utworów Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego. Do zadumy i refleksji zmusiła ekspozycja szklanej urny z prochami książek z Biblioteki Narodowej symbolizująca straty dóbr kultury polskiej w latach 1939-1945.
Spotkanie zorganizowało Koło SBP przy BN.